top of page

Bli medlem av NBL

Bli med å øke bevissthet om Biodanza og et liv der vi setter livet i fokus!

Medlemskap kan søkes av alle som studerer eller har studert ved en godkjent skole innen International Biocentric Federation, IBFed.

Medlemmer forplikter seg til å overholde foreningens formål, vedtekter og etiske regler. Dette gjelder i all virksomhet som lærer og facilitator i kursvirksomhet hvor en underviser i Biodanza.

NBL har fire medlemskategorier:

 • Biodanzalærer NBL

 • Biodanzalærerstudent under supervisjon NBL

 • Studentmedlemsskap og pensjonerte Biodanzalærere

 • Tidligere Biodanzaskoleelever som har deltatt i metodedelen som vil støtte faget Biodanza

BIODANZALÆRER NBL

Biodanzalærer NBL er reservert våre medlemmer som et kvalitetsstempel.
Medlemskapet for deg som har diplom fra godkjent Biodanzaskole (IBFed) som Biodanzalærer.

 • Du blir en del av fellesskapet.

 • Du får egen side på vår nettside.

 • Du kan markedsføre deg via www.biodanzanorge.no

 • Du får tilgang til vårt medlemsområde og kan skrive dine egne blogginnlegg.

 • Du blir en del av foreningens facebookside hvor du får oppdateringer og kan spørre og dele.

 • Du kan delta på alle medlemsmøter.

 • Du har stemmerett på årsmøtet.

 • Du kan stille til valg til styret i NBL om du ønsker dette.

 

Vi jobber mot at dette medlemskapet også skal inneholde tilbud og krav til faglig oppdatering og praktisering.

Årlig medlemsavgift Kr 500,-

biodanze-logo-black.png
biodanze-logo-black.png

BIODANZALÆRERSTUDENT UNDER SUPERVISJON NBL

Praktiserende studentmedlemmer under veiledning får tittelen Biodanzalærerstudent under supervisjon NBL.

Du kan bli medlem når skolen har godkjent at du kan starte med klasser under supervisjon.

 • Du blir en del av fellesskapet

 • Du får egen side på vår nettside.

 • Du kan markedsføre deg via www.biodanzanorge.no

 • Du får tilgang til vårt medlemsområde.

 • Du blir en del av foreningens facebookside hvor du får oppdateringer og kan spørre og dele.

 • Du kan delta på alle medlemsmøter.

 • Du har stemmerett på årsmøtet.

 • Du kan sitte i styret, men ikke som leder før ferdig som lærer. 

Vi jobber mot at dette medlemskapet også skal inneholde støtte og dialog i prosessen mot å bli ferdigstilt lærer

Årlig medlemsavgift kr 500.-

STUDENTMEDLEMSSKAP OG BIODANZALÆRERE SOM IKKE LENGRE UNDERVISER

Som student ved en IBFed godkjent Biodanza skole kan du bli medlem fra du starter utdannelsen.

Har du tatt et valg om å "pensjonere" deg fra å undervise i Biodanza? Da er dette medlemskapet også for deg. Om du gjennom året velger å oppgradere medlemsskapet når du starter å undervise så er det fullt mulig!

 

 • Du blir en del av fellesskapet 

 • Du kan delta på utvalgte arrangementer i NBL etter invitasjon fra styret.

 • Du kan delta på årsmøte men har ikke stemmerett.

Årlig medlemsavgift kr 200,-

biodanze-logo-black.png
biodanze-logo-black.png

TIDLIGERE BIODANZASKOLEELEVER 

Som tidligere student ved en IBFed godkjent Biodanza skole kan du bli medlem dersom du har deltatt i metodedelen av studiet, og ønsker å støtte faget Biodanza

 

 • Du blir en del av fellesskapet 

 • Du kan delta på utvalgte arrangementer i NBL etter invitasjon fra styret.

 • Du kan delta på årsmøte men har ikke stemmerett.

Årlig medlemsavgift kr 200,-

bottom of page