top of page

Bli en del av fellesskapet!


Vi er et levende fellesskap som fokuserer på å berike kvaliteten i våre egne liv og bidra til velvære, livsglede og bevegelse lokalt og nasjonalt. 

Vi representerer og støtter Biodanza SRT (Sistema Rolando Toro) lærere i Norge.
Vi jobber for å fremme en høy standard for praksis og profesjonell oppførsel.
Vi ønsker å øke bevisstheten og vekst for Biodanza i Norge.
Vi samarbeider med Biodanza lærerforeninger, IBF og Biodanza SRT over hele verden.

Her finner du mer informasjon om medlemsfordeler, medlemskategorier og vedtekter

- Vi beveger deg!

JA! Jeg vil bli medlem!

Takk for ditt medlemsskap! Vi vil ta kontakt med deg :)

bottom of page