FORSKNING PÅ BIODANZA

FORSKNING PÅ BIODANZA

Forskning på Biodanza - bionet.name link til alle publikasjoner

2018: Effekter av et Biodanzaprogram i forhold til fysiske og psykologiske parametere i grunnskolen

2017: Effekter av Biodanza på stress, depresjon, og søvnkvalitet hos universitetsstudenter

2017: Biodanza-effekter på stressreduksjon og trivsel - En gjennomgang av studiekvalitet og utfall

2017: Effekter av et Biodanza-program for barn i grunnskole og barnehage på psykologi, fysiologi, hormon, immunsystem (Oxford-Handbook Dance and Wellbeing - Taster)

2016: Biodanza for barnehagebarn (TANZPROBiodanza): rapportering om endringer i kortisolnivå og følelsesgjenkjenning

2016: Helseeffekter avledet fra et årlig kurs i Biodanza

2014: Effektene av et motorisk program basert i Biodanza i forhold til emosjonelle intelligensparametere hos kvinner

2013: Effektivitet av akvatisk Biodanza på søvnkvalitet, angst og andre symptomer hos pasienter med fibromyalgi

2013: Sammenligning mellom akvatisk Biodanza og tøyning for å forbedre livskvalitet og smerte hos pasienter med fibromyalgi

2013: School of Empathy (Biodanza) Introduksjon og første resultater

2013: Effekter av en evidensbasert dans program (TANZPRO-BIODANZA®) for Barnehagebarn i alderen 4-6 på immunoglobulin A, testosteron og puls

2012: Biodanza og Fibromyalgi

2009: Psykoneuroimmunologiske effekter av Biodanza

2008: Effektene av Biodanza på lærere i skolen på velvære og stressreduksjon

2008: Biodanza og Yoga som kroppsorienterte intervensjoner for å redusere psyko-vegetative spenninger hos lærere

2008: Biodanza og yoga med skolelærere - Professorat avhandling, Leipzig universitet (Habilitering)

2006: Effekter og prosesser av Biodanza, f.eks. selvtillit, velvære - PhD, Leipzig University

2005: Biodanza som eksistensiell fornyelsesprosess for eldre

2004: Stresshåndtering i skolene: En empirisk undersøkelse av stressmestringsystem

2003: Systemisk stressreduksjon (SYSRED) i skolen under bruk av Biodanza

1999: Forskning på de psykologiske og fysiologiske effektene av Biodanza, f.eks. velferd

kontakt_NBL.png

KONTAKT BIODANZA NORGE

Takk for innsendingen din!