top of page

FORSKNING PÅ BIODANZA

FORSKNING PÅ BIODANZA

 

2021: Biodanza: systematisk gjennomgang av fordelene ved en fremvoksende praksis for å fremme helse og velvære (Claudia Altamirano Quevedo, Estefanía Castillo Viera, Iván Rodríguez Pascual

2021: PEDAGOGIC INTERVENTION FOR HEALTH: A NARRATIVE SYSTEMATIC REVIEW ON BIODANZA (Francesco Vincenzo Ferraro, Luigi Aruta, Ferdinando Ivano Ambra, Francesco Paolo Distaso, Maria Luisa Iavarone)

BIONET Journal Volume 5 (2023): Biodanza-Research and Related Sciences (Editors: Marcus Stueck, Sebastian-Müller-Haugk, Emilse Pola, Juan Fco. Gavilán E.)

BIONET Journal Volume 4 (2023): Psychological Health and Technology of Love in Praxis Theory (Editor and Author: Marco Eduardo Murueta)

2018: Effekter av et Biodanzaprogram i forhold til fysiske og psykologiske parametere i grunnskolen

2017: Effekter av Biodanza på stress, depresjon, og søvnkvalitet hos universitetsstudenter

2017: Biodanza-effekter på stressreduksjon og trivsel - En gjennomgang av studiekvalitet og utfall

2017: Effekter av et Biodanza-program for barn i grunnskole og barnehage på psykologi, fysiologi, hormon, immunsystem (Oxford-Handbook Dance and Wellbeing - Taster)

2016: Biodanza for barnehagebarn (TANZPROBiodanza): rapportering om endringer i kortisolnivå og følelsesgjenkjenning

2016: Helseeffekter avledet fra et årlig kurs i Biodanza

BIONET Journal Volume 3 (2014): Collected articles on Biopsychological Basics in Education and Health (Editors: Marcus Stueck, Alejandra Villegas, Guna Svence).

2014: Effektene av et motorisk program basert i Biodanza i forhold til emosjonelle intelligensparametere hos kvinner

BIONET Journal Volume 2 (2013): Compilation of articles on Biopsychological Foundations in Education and Health (Editors: Marcus Stueck, Alejandra Villegas, Guna Svence).

2013: Effektivitet av akvatisk Biodanza på søvnkvalitet, angst og andre symptomer hos pasienter med fibromyalgi

2013: Sammenligning mellom akvatisk Biodanza og tøyning for å forbedre livskvalitet og smerte hos pasienter med fibromyalgi

2013: School of Empathy (Biodanza) Introduksjon og første resultater

2013: Effekter av en evidensbasert dans program (TANZPRO-BIODANZA®) for Barnehagebarn i alderen 4-6 på immunoglobulin A, testosteron og puls

BIONET Journal Volume 1 (2012): Doctoral Theses in Biodanza (Editors: Marcus Stueck, Alejandra Villegas, Guna Svence).

2012: Biodanza og Fibromyalgi

2009: Psykoneuroimmunologiske effekter av Biodanza

2008: Effektene av Biodanza på lærere i skolen på velvære og stressreduksjon

2008: Biodanza og Yoga som kroppsorienterte intervensjoner for å redusere psyko-vegetative spenninger hos lærere

2008: Biodanza og yoga med skolelærere - Professorat avhandling, Leipzig universitet (Habilitering)

2008: Biodanza som en eksistensiell fornyelsesprosess for eldre (Bárbara Pereira D'Alencar, Maria Manuela Rino Mendes, Maria Salete Bessa Jorge, José Maria Ximenes Guimarães) BR

2006: Effekter og prosesser av Biodanza, f.eks. selvtillit, velvære - PhD, Leipzig University

2005: Biodanza som eksistensiell fornyelsesprosess for eldre

2004: Stresshåndtering i skolene: En empirisk undersøkelse av stressmestringsystem

2003: Systemisk stressreduksjon (SYSRED) i skolen under bruk av Biodanza

1999: Forskning på de psykologiske og fysiologiske effektene av Biodanza, f.eks. velferd

kontakt_NBL.png

KONTAKT BIODANZA NORGE

Takk for innsendingen din!

bottom of page