top of page

 
Norsk Biodanza Lærerforening 
NBL

Norsk Biodanza Lærerforening ble offisielt stiftet den 27. mars 2018

Dette er en felles plattform som foreningens medlemmer kan bruke for å synliggjøre sin Biodanza-aktivitet i Norge gjennom blant annet et samlet lærerregister. De er også registrert internasjonalt i registeret til International Biocentric Federation, IBFed.

Vårt formål er å være en nasjonal paraplyorganisasjon for Biodanzalærere. Vi arbeider for å spre kunnskap om Biodanza i Norge og ønsker å fremme interessene til Biodanzalærere i Norge.

 

Våre verdier er fundamentert i det biosentriske prinsipp som innebærer å sette livet i sentrum.

Vi arbeider for et tillitsvekkende og respektfullt miljø hvor vi er åpne, rause og støttende for hverandre.

 

NBL har som oppgave å arbeide for gode rammevilkår for medlemmene og være et felles kompetansehevende møtepunkt for medlemmer. Vi arbeider for å gi medlemmene et tilbud som er med på å videreutvikle medlemmene samt bidra til å øke profesjonaliteten blant lærerne.

 

Medlemskap og kontingent

NBL er en frivillig interesseorganisasjon og er åpen for Biodanzalærere i Norge som er ferdig IBF-sertifisert eller underviser under supervisjon. 

 

Det kreves at medlemmene vil være med å bidra til oppfyllelsen av foreningens formål og oppgaver.

Undervisningen går over 28 skolehelger over 3 år, 8 vivenciaer under supervisjon samt levert og presentert en monografi, som er en skriftlig oppgave.

I opplæringen læres blant annet:

Hvordan bevege seg og leve på en integrert måte.

Kommunisere våre behov, både med og uten ord.

Øke vår evne til å gi og få kontakt og kjærlighet til oss selv og andre.

Oppdage og styrke egne talenter.

Gjenoppdage og støtte egne naturlige menneskelige evner.

Evnen til å oppleve glede og oppmuntre til glede.

Utvikle en styrkende og oppmuntrende måte å undervise på.

Beskytte, støtte og oppmuntre livet i bred forstand.

Undervisningen inneholder i tillegg biologi, psykologi, filosofi, mytologi, bevegelsesteori, musikkteori, didaktikk, gruppedynamikk, fysiologi og antropologi.

Fordelen ved å være medlem:

Felles nettverk og nettsted.

Medlemmer kan publisere sin egen profil, dele blogginnlegg, kurs og workshoper.

Vi tilbyr muligheter for personlig og profesjonell utvikling til våre medlemmer og for allmennheten.
Vi samarbeider med medlemmene våre for et felles formål.

-Vi beveger Norge

Logo_NBL.png
3.png
Her kan du danse med våre lærere;
bottom of page